Kemudahan

bilik kuliah

Semua kelas pembelajaran di KTDKL adalah berhawa dingin sepenuhnya selari dengan polisi pihak kolej untuk menyediakan suasana pembelajaran yang selesa dan kondusif. 

MAKMAL KOMPUTER

Terdapat 2 makmal komputer di KTDKL dimana kedua -duanya berhawa dingin sepenuhnya selari dengan polisi pihak kolej untuk menyediakan suasana pembelajaran yang selesa dan kondusif. 

perpustakaan

kami menyediakan kemudahan perpustakaan untuk kegunaan para pelajar  meminjam buku serta belajar di disana.

Close Menu